Fullsatt under åpningen av «Det nye Menighetssenteret» i Kvinesdal

Det ble en flott og verdig åpning av hovedsalen på Menighetssenteret fredag 3. februar. Biskop Stein Reinertsen fikk tale til en fullsatt sal.

Kl 18 var det gudstjeneste på prost, biskop og sokneprest. Etter en matpause med nydelig fingermat fra Syria. Kvelden fortsatte med hilsener fra ordfører Per Sverre Kvinlaug, biskop Stein Reinertsen, prost Geirulf Grødem, Kjetil Daasvatn og Finn Arne Reme fra BRG, Pål Hompland, Sparebanken Sør, Åse Tønnessen Sæbø fra Feda Menighetsråd (på vegne av menighetene i Fjotland og Feda og kirkelig fellesråd), Stein Rafoss fra menighetene og fellesrådet i Flekkefjord, Johan Tobiassen fra Kirken i Dalen og Rune Edvardsen fra Troens Bevis.