Takk til Lene Lovise

Torsdag 30. november hadde Lene Lovise Holgersen siste arbeidsdag som diakon i Kvinesdal. Hun reiser nå til Nærbø for å bli lærer ved Tryggheim ungdomsskole.

«Jeg kommer til å savne både fellesskapet i kirkestaben og arbeidet som diakon,» sier Lene Lovise Holgersen. Etter vel fire år i jobben slutter hun som diakon 01.desember. Neste stoppested blir Tryggheim Ungdomsskole på Jæren.

«Jeg kommer til å savne mange av de menneskene som jeg har blitt kjent med,» sier Lene Lovise til Treklang. «Jeg har fått komme nær menneskers liv både i glede og sorg. Når du kommer nært innpå mennesker, så får du en relasjon som også betyr mye for deg selv. Jeg håper at jeg på denne måten har fått bety noe positivt hos de menneskene som jeg har møtt.»

En mangearta tjeneste
Arbeidet som diakon favner bredt og har mange fasetter. Hun har vært engasjert i konfirmantarbeid, drevet ungdomsklubben Relax og er med i dagens klubb «Connect». Ledertrening er drevet gjennom KULT – Kristen Ung LederTrening. Hun har vært med å tilrettelegge samlinger og gudstjenester gjennom «Tro og lys», hatt andakter på omsorgssentrene og vært med i samlivsarbeidet «Level». Også besøkstjeneste har vært en del av jobben, og hun har vært aktiv i sorgarbeid og med i kriseteamet. Det har aldri vært problemer med å fylle dagen med aktiviteter, forteller hun.

Samarbeid
«Jeg er imponert over alle de frivillige som legger ned mye arbeid i kommunens tre menigheter,» sier Lene Lovise. «Skal vi nå våre mål, så er vi nødt til å dra lasset sammen!» Med engasjement forteller hun også om de temasamlingene som hun har arrangert i samarbeid med Saniteten og Frivillighetssentralen. «Sammen er vi sterke!»

Veien videre
«Jeg har trivdes godt som diakon i Kvinesdal, og ser med takknemlighet tilbake på de åra jeg har arbeidet her. Jeg er veldig glad i kirka. Den favner vidt og er en positiv kraft i et lokalsamfunn. Men nå var tiden inne til å bryte opp.» Hun forteller at hun vokste opp i Misjonssambandet, og har kjent på en stadig større tilhørighet til den teologiske profilen som finnes der. Samtidig ønsket hun å kunne flytte nærmere Stavanger, der familien bor. Derfor er hun glad for den jobben hun nå har fått på Tryggheim Ungdomsskole. Her vil hun ha undervisning, samtidig som hun jobber som miljøterapeut.

«Jeg ønsker alt det beste for diakoni-arbeidet i Kvinesdal. det er mange viktige oppgaver.. Jeg kommer også til å holde god kontakt til mine venner her i bygda. «Kvinesdal is forever in my heart». Og huset mitt kommer jeg derfor til å beholde» sier Lene Lovise med et smil.

Ved felles menighetsrådsmøte ble Lene Lovise takket av med gaver og gode ord. Vi sier takk for hennes tjeneste her i bygda, og ønsker henne alt godt videre.

Leiv Gunnar Skiftun