Retreat på Feda

Lørdag 6. januar blir det en stille dag i Huset på Feda og Feda kirke. Det er Flekkefjord menighet som inviterer i samarbeid med Feda menighet.

Vi inviterer deg til å starte det nye året med en dag hvor du kan få lande i eget liv og søke dypere. På en retreatdag lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet.

Jesus sa til sine disipler:
”Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» (Markus 6,31).

Dagen er tenkt for deg som aldri har vært på retreat før, men også for deg som ofte har vært retreatgjest.

På en retreatdag kan det skje at jeg får øye på min dypeste lengsel, den som jeg kanskje lenge har visst om, men som jeg har løpt fra i hverdagens gjøremål. Igjen får jeg komme tilbake til det som er mest viktig i mitt liv. Kanskje kan retreaten hjelpe meg i å ta imot Guds kjærlighet for å så gå inn i hverdagen på ny, med et håp som har blitt utvidet.

Sammen med oss er sokneprest i Flekkefjord Anne-Lise Hille

og Ulla Käll som er utdannet gitarpedagog og diakon.

Siden 1991 har hun bodd i Norge. Hennes nøkkelord er retreat, åndelig veiledning, gitar og Taizé. Hun har tilhørt husfolket på Thomasgården men bor nå i Fredrikstad.

Har du spørsmål om retreaten ta kontakt med diakon Randi Margrethe M. Larsen: randi.margrethe@gmail.com