Askeonsdags gudstjeneste i Feda kirke kl.19.00

ASKEONSDAG Gudstjenste i Feda kirke kl. 19.00. Sverre Elgvin Lied er prest.
I Fjotland kyrkje er det kveldsbøn kl. 20.00.