Konfirmant
Konfirmant

For konfirmanter 2019. Kan du finne mer informasjon ved å klikke på denne lenka:

Vårplan 2018 konfirmanter Kvinesdal

Vårplan 2018 konfirmanter Feda

Fra og med 2018 flytter menighetene i Kvinesdal, Feda og Fjotland tidspunktet for konfirmasjon fra april/mai til september.
De senere årene er det mange menigheter i Dnk som har hatt gode erfaringer med å forskyve konfirmasjonstidspunktet fra vår til tidlig høst. I menighetene i Kvinesdal, Feda og Fjotland startet vi høsten 2016 en tilsvarende prosess for å se på mulighetene for å endre på konfirmasjonstidspunktet, og endringen er vedtatt i alle tre menighetsråd.
Det er flere grunner til at vi ønsker å dette, og det handler om at vi tror dette vil gi et bedre totalopplegg for konfirmasjonstiden.

SOMMERLEIR
Den viktigste bakgrunnen for endringen er muligheten til å bli med på en sommerleir. Flere undersøkelser blant konfirmanter peker på konseptet med konfirmantleir som en svært viktig del av undervisningen. Flertallet av konfirmantene selv holder fram leiren som det store høydepunktet i konfirmantåret og som avgjørende for en positiv helhetsopplevelse av konfirmasjonstiden. I stedet for på egen hånd å organisere en kort konfirmantweekend, får vi nå muligheten til å bli med på en større sommerleir av en mer profesjonell arrangør. Det er mange slike leirer. Vi har valgt å bli med på den som arrangeres av KRIK:
KRIK Konfaction fredag 22. juni – tirsdag 26. juni 2018
• Hvor: Sommarland i Bø, Telemark
• Tre hele dager (lør, søn, man) pluss ankomst- og avreisedager
• Pris: Menighetene sponser dette en god del, noe som gir en totalpris på kr. 2000,-/pers.
• For mer info, se www.krik.no

KONFIRMASJONSDATOER 2018
Konfirmasjonsdatoene endres fra april/mai til september. Konfirmasjonsdatoene for 2018 blir dermed som følger:
Kvinesdal kirke: Søndag 6. mai Søndag 2. september Lørdag 8. september Søndag 9. september
Feda kirke: Søndag 9. september

KONFIRMASJONSDATOER 2019
Kvinesdal kirke: Søndag 1.9, lørdag 7.9 og søndag 8.9.

Feda kirke: Søndag 8. september

Fjotland kyrkje: Søndag 15. september

Det ligger også ute informasjon om hva konfirmasjon er på kirkens konfirmantside: www.konfirmant.no
Del denne artikkel på e-post