Vigsel
Før påmelding ta kontakt og avtal tidspunkt

Ta kontakt på tlf 38602008 eller e-post: post@kvinesdal.kirken.no
for å avtale tidspunkt og sted for vigsel.