Kvinesdal kirkelige fellesråd

Kvinesdal kirkelige fellesråd er et samordningsorgan for menighetene i Den norske kirke i Kvinesdal.

De har ansvar for:
Kirkebygg, gravplasser, personal og økonomi.

Kirkelig fellesråd har to medlemmer fra hver av menighetene i tillegg til en prest og en representant fra kommunen. Kirkevergen er daglig leder for kirkelig fellesråd.

Rådets sammensetning fra 2015-2019:
Åse Tønnessen Sæbø (Feda), leder 
Preben Forgard Lindland (Kvinesdal), nestleder
Sven Tommy Træland Grøtteland (Kvinesdal)
Kari Mathilde Netland (Feda)
Marit Homme (Fjotland)
Birgitte Kvinlaug (Fjotland)
Leiv Gunnar Skiftun (prest)
Ronny Nielsen (kommunal representant)

Årsrapporter:

Årsrapport kirkelig fellesråd 2017
Årsrapport kirkelig fellesråd 2016
Årsrapport kirkelig fellesråd 2015
Årsrapport kirkelig fellesråd 2014