Frivillighet

Våre menigheter trenger stadig nye frivillige som er med og bidrar.

Under følger en liste over oppgaver du kan være med å engasjere deg i. Sammen blir vi gode, sammen får vi til andre ting enn hver enkelt alene. Skal vi ta folkekirken på alvor, er det viktig at folk får rom til  delta med det de kjenner seg gode på. Vi ønsker menigheter der alle kan finne sin plass og bidra med sine gaver og evner. I 1 Pet 4,10 står det: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde». Alle bidrag er like viktige!

Vi er glade for alle som tar kontakt og ønsker å være med å skape gode fellesskap. Er  noe på denne lista som du har lyst til å være med på, ta kontakt med kirkekontoret på tlf 38602008 eller e-post: post@kvinesdal.kirken.no.
– Turboklubb for 5.-7. klasse, annenhver onsdag kl 11.30-14.30 på Menighetssenteret i Kvinesdal og Huset på Feda, behov for voksenledere
– Søndagsskoleledere
– Praktisk forefallende arbeid ved Menighetssenteret, kontakt på e-post: post@menighetssenteret.no
– Gudstjenestemedarbeidere, kirkeverter, kirkekaffe, kirkeskyss, teknisk lyd og bilde
– Musikk (piano, trekkspill e.l.) til allsang ved andaktene på sykehjemmene