Gravferd

Kirken har spilt en viktig rolle ved livets slutt for veldig mange. Her i Kvinesdal velger de fleste kirken ved begravelser.  I kirken har vi en liturgi og kan tilby en seremoni som er velprøvd og vil være en trygg vei å gå på, i et landskap som kan være krevende.

I Kvinesdal har vi begravelse i fra tre kirker og i fra et kapell.

Her kan du finne informasjon om grav og gravminner ved kirkegårdene i Kvinesdal kommune. Dersom du følger lenken nedenfor, kan du lese mer om hvordan du skal gå fram når du skal skaffe et gravminne og stelle ei grav. Der finn du også de lokale kirkegårdsvedtektene. Vi har kirkegårder ved alle de fire kirkebyggene våre, Netlandsnes kapell, Fjotland kyrkje, Feda kirke og Kvinesdal kirke.

Det er en ny gravferdsliturgi som åpner opp for større deltagelse blant de pårørende i selve seremonien. På nettsiden til den norske kirke, finner du mer om gravferd i kirka.

Du kan lese mer om kirkegårdene våre her: