Kontakt oss

E-postadresse til Kvinesdal kirkekontor:

post@kvinesdal.kirken.no

 

Kontaktskjema

 

Kvinesdal kirkelige fellesråd
Nesgata 12
4480 Kvinesdal

Tlf 38 60 20 08

Bankkonto: 3000.27.23723