Medlemskap

Kirkerådet har laget en digital løsning for at alle kan sjekke og endre sine medlemsskapsstatus i Den norske kirke på internett. Denne finner du på www.kirken.no/medlem