Misjon

Misjonsprosjekt kvinesdal

 

 

 

 

 

 

 

SMM Agder og Telemark er eit nettverk for kyrkjelyd og misjon i bispedømet.

I samarbeidet deltek:

  • Det norske Misjonsselskap
  • Misjonsalliansen
  • Normisjon
  • Areopagos
  • Den norske Israelsmisjon
  • Den norske Tibetmisjon
  • Agder og Telemark bispedømeråd

SMM Agder og Telemark vil styrkje fokuset på misjon i bispedømet og i kyrkjelydane. Me vil arbeide lokalt for at heile kyrkjelyden, også barna og ungdommane, skal bli ein misjonerande kyrkjelyd.

Fjotland, Kvinesdal og Feda menighet har misjonsavtale gjennom Agder og Telemark bispedømmeråd. (SMM-avtale)