Misjonsprosjekt Feda menighet

 

 

MIJONSPROSJEKT FOR FEDA MENIGHET

LANDSBYUTVIKLING I ETIOPA – Det norske misjonsselskap

01.012.14 til 01.12.2017

Du kan lese historier fra Etiopia

klikk….

Historier

https://nms.no/etiopia

 

 

 

 

 

TIDLIGERE PROSJEKT

 

Prosjektnavn: Barn og unge i Kamerun.

Menighetens oppfølging av avtalen med NMS innebærer:

At vi ber for prosjektet i gudstjenesten og andre samlinger menigheten har ansvar for ogstøtter prosjektet økonomisk med særlige takkoffer

Vi informerer om prosjektet i gudstjenesten.

Les mer om prosjektet på lenken nedenfor.

PROSJEKTGLIMT 2012- KAMERUN