Misjonsprosjekt Feda menighet

 

Barn-og-unge-Kamerun

 

 

 

 

 

Prosjektnavn: Barn og unge i Kamerun.

Menighetens oppfølging av avtalen med NMS innebærer:

At vi ber for prosjektet i gudstjenesten og andre samlinger menigheten har ansvar for ogstøtter prosjektet økonomisk med særlige takkoffer

Vi informerer om prosjektet i gudstjenesten.

Les mer om prosjektet på lenken nedenfor.

PROSJEKTGLIMT 2012- KAMERUN