Besøkstjeneste/sjelesorg

Alle mennesker trenger fellesskap og noen ganger kan det være godt å snakke med noen utenfor nær familie- vennekrets. Ønsker du å få besøk hjemme av diakon eller prest (eller en kontorsamtale) er det bare å ta kontakt med oss. Det gjelder også om du ønsker en samtale med noen som lytter til din historie, vanskelige livssituasjon eller om du har spørsmål og tro og tvil ol.

Kirken tilbyr også nattverd i hjemmet for dem som har vansker med å komme seg til kirke.

Vi tilbyr også ritual ved livets slutt for mennesker som ligger for døden enten det er hjemme, på sykehjem eller sykehus.

Ta kontakt med diakon Lene Lovise Holgersen mob.95098454  eller prest Leiv Gunnar Skiftun mob. 90157247 ved kirkekontoret.