Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon

Hver vår har Kirkens Nødhjelp en innsamlingsaksjon for mennesker i nød verden over. Det har vært en god tradisjon i flere år at menighetene i landet er med som bøssebærere, og dette er spesielt en fin oppgave for konfirmantene å delta på. Aksjonen bevisstgjør vårt diakonale ansvar overfor mennesker i nød i andre deler av verden, og er en fin anledning til å få dele av vår overflod med dem som ingenting har. Vi trenger alltid flere bøssebærere så er dette noe du har lyst å være med på er det bare å ta kontakt med oss.