Mandagsfrokost

Hver mandag serverer vi gratis frokost på Menighetssenteret kl.09.00-10.00. Hovedmålgruppen er mennesker med en eller annen form for avhengighetsproblematikk.