Sorggruppe

Å miste noen man er glad i kan gjøre veldig vondt. Mange opplever i den første tiden en meningsløshet eller tomhet etter tapet. Men livet skal på en eller annen   måte leves videre.

Alle sørger vi forskjellig og det finnes ingen fasit på hvor lenge sorg skal vare. Mange opplever det godt å få dele sorgen sin med noen som lytter samt å få et fristed hvor man har ”tillatelse” til å sørge og ta vare på minner.

Kirken i Kvinesdal gir tilbud om enkeltsamtale og/eller sorggruppe i møte med ulike typer sorg.

En sorggruppe består ofte av 5-8 personer, gjerne på tvers av kommunegrensene. Gruppen ledes av diakonen og deltakerne har gjensidig taushetsplikt overfor hverandre.

 

Ta gjerne kontakt for samtale eller påmelding til sorggruppe ved diakon Lene Lovise Holgersen mob.95098454 eller via mail: lholgersen@kvinesdal.kirken.no