Tro og Lys

Program for vår 2017

Alle dager er onsdager, som regel på Flekkefjord bedehus kl.17.00 og med gudstjeneste kl.18.00

  • 18. januar
  • 15. februar -Lysmesse
  • 15. mars
  • 19.april
  • 24.mai – Tur til Kvinesdal