Vi over 60 i Kvinesdal

menighetssenteret

VI OVER 60

Eldrearbeidet i Kvinesdal menighet blir organisert som et samarbeid med Kirken i Dalen. Det møter 40-70 på hvert møte. Overskudd ved eldrearbeidet deles mellom Kvinesdal menighetssenter (50%) og Innfødt Evangelistmisjon (50%)

Arbeidet ledes av en felles komite, som står ansvarlig for møter på menighetssenteret første tirsdag i måneden.

Møtene er lagt opp med ulike gjester, som forteller og kåserer. Dessuten blir det arrangert en sommertur.

Ved hvert møte er det en spørrekonkurranse, som avslører imponerende kunnskap blant folk.

Møtene blir holdt første tirsdag i måneden på Menighetssenteret i Kvinesdal kl. 18.00