Råd og utvalg

 KVINA

Foto: Per Øyvind Grimsby

Kvinesdal har tre menigheter,
Feda, Fjotland og Kvinesdal.

 Hver menighet har et menighetsråd 

Kvinesdal Kirkelige Fellesråd
To representanter fra hvert menighetsråd, en representant valgt av kommunen, foruten prosten eller en annen prest oppnevnt av biskopen utgjør Fellesrådet.