Kvinesdal kirkelige fellesråd

Medlemmer i Kvinesdal kirkelige fellesråd 2015-2019
Åse Tønnessen Sæbø, nestleder (Feda)
Kari Mathilde Netland (Feda)
Preben Forgard Lindland, leder (Kvinesdal)
Sven Tommy Grøtteland(Kvinesdal)
Marit Homme (Fjotland)
Birgitte Kvinlaug (Fjotland)
Leiv Gunnar Skiftun(prest)
Ronny Nielsen,  (kommunal representant)

Årsrapporter:
Årsrapport 2016 Kvinesdal kirkelige fellesråd
Årsrapport 2015 Kvinesdal kirkelige fellesråd
Årsrapport 2014 Kvinesdal kirkelige fellesråd
Årsrapport 2013 Kvinesdal kirkelige fellesråd
Årsrapport 2012 Kvinesdal kirkelige fellesråd
Årsrapport 2011 Kvinesdal kirkelige fellesråd