Stilling ledig

Kyrkjetenar i Fjotland kyrkje

Vi har ledig inntil 15 % stilling som kyrkjetenar i Fjotland kyrkje.

Kyrkjetenar har m.a. praktiske oppgåver ved kyrkjelege arrangement, reinhald og mindre vedlikehaldsarbeid.

Kyrkjeleg fellesråd er arbeidsgjevar, med kyrkjeverja som næraste overordna. Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldande kyrkjelege tariffer, lover og reglar. Det er utarbeidd instruks for stillinga.
For fleire opplysningar kontakt kyrkjeverje Per Øistein Rogstad på tlf 41457584.

Søknadsfrist: 13. desember

Søknad:
Enkel søknad med CV sendes på e-post: progstad@kvinesdal.kirken.no eller pr post til: Kvinesdal kyrkjelege fellesråd;  Nesgata 12, 4480 Kvinesdal.

Vitnemål og attester kan du ta med til eit eventuelt intervju.