Stilling ledig

Vil du bli Kvinesdals nye diakon?

Fast stilling i 100 % stilling som diakon.
Målet med stillingen er å utvikle det diakonale arbeidet i menighetene i Kvinesdal. Særlig vekt på å arbeide blant ungdom, rusbrukere, sørgende og eldre.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha det administrative ansvaret for menighetenes diakoni
 • Nettverksskapende arbeid
 • Delta aktivt i konfirmantarbeid og ungdomsarbeid
 • Oppmuntre, lede og utløse frivillig diakonalt engasjement
 • Knytte kontakt mellom lokalmenigheten og lokalsamfunnet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt av kirkemøtet.
 • Også personer med annen relevant utdannelse kan søke
 • Erfaringer fra diakonalt arbeid
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
 • Er god til å kommunisere
 • Har gode evner til samarbeid, selvstendighet og fleksibilitet

Særskilte krav:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev

Politiattest (barneomsorgsattest) må framlegges jf Kirkeloven § 29

Lønns- og arbeidsvilkår:

Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, med kirkevergen som nærmeste overordnede. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler. Det er utarbeidet instruks for stillingen.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkeverge Per Øistein Rogstad, tlf 41457584.

Søknad:
Søknad med CV sendes på e-post: progstad@kvinesdal.kirken.no eller via kirkejobb.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 14. februar

Vikariat som gravplassarbeider