Stilling ledig

Vår diakon har dessverre sagt opp sin stilling og vi lyser derfor ut stillingen. Den er ledig fra 01.12.2017

DIAKON

Kvinesdal kommune har 6000 innbyggere og ligger sentralt ved E-39 midt mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen har et aktivt forretnings- og tjenestetilbud. Kommunen er delt opp i tre sokn: Feda, Kvinesdal og Fjotland. Det er et aktivt kristent arbeid i bygda. Vi har nye kontorlokaler sentralt plassert på Menighetssenteret i kommunesenteret. Diakonen har kontorfellesskap med to sokneprester, trosopplæringsmedarbeider, to kontoransatte, to organister og kirkeverge. Menighetssenteret i Kvinesdal eies av Kvinesdal menighet, og her er det tjenlige menighetslokaler. I Feda har menigheten gode lokaler i Feda bedehus og kirketun som ble innviet i 2012, til daglig kalt «Huset».

Vil du bli Kvinesdals nye diakon?
Fast stilling i 100 % stilling som diakon fra 01.12.2017.
Målet med stillingen er å utvikle det diakonale arbeidet i menighetene i Kvinesdal. Særlig vekt på å arbeide blant ungdom, rusbrukere, sørgende og eldre.

Arbeidsoppgaver:
Ha det administrative ansvaret for menighetenes diakoni

Nettverksskapende arbeid
Delta aktivt i konfirmantarbeid og ungdomsarbeid
Oppmuntre, lede og utløse frivillig diakonalt engasjement
Knytte kontakt mellom lokalmenigheten og lokalsamfunnet

Kvalifikasjoner:
Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt av kirkemøtet.
Også personer med annen relevant utdannelse kan søke
Erfaringer fra diakonalt arbeid
Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper:
Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
Er god til å kommunisere
Har gode evner til samarbeid, selvstendighet og fleksibilitet

Særskilte krav:
Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev
Politiattest (barneomsorgsattest) må framlegges jf Kirkeloven § 29

Lønns- og arbeidsvilkår:

Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, med kirkevergen som nærmeste overordnede.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler.
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkeverge Per Øistein Rogstad, tlf 41457584.

Søknad:
Søknad med CV sendes på e-post: progstad@kvinesdal.kirken.no eller via kirkejobb.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 22. september 2017