Tilsatte

Per Øisten Rogstad, kirkeverge
Telefon: 38 602008/41 45 75 84
progstad@kvinesdal.kirken.no

Turid Nedland, administrasjonssekretær
Telefon: 38 60 20 08
tnedland@kvinesdal.kirken.no

Sylvi Vatland, sekretær
Telefon: 38 60 20 08
svatland@kvinesdal.kirken.no

Leiv Gunnar Skiftun, sokneprest Kvinesdal
Telefon: 38 60 20 08 / 90 15 72 47
lgskiftun@kvinesdal.kirken.no

Sverre Elgvin Lied, sokneprest Feda og Fjotland
Telefon: 38 60 20 08 / 98 62 77 11
sel@kvinesdal.kirken.no

Cathrine Violette Rafoss Aaagedal, trosopplærer
Telefon: 38 60 20 08 / 95 74 52 46
caagedal@kvinesdal.kirken.no

Sverre Eftestøl, organist
Telefon: 38 35 41 89 / 41 51 90 53
sefte@frisurf.no

Torhild Larsen Nygård, organist
Telefon: 38 60 20 08/95 22 55 01
torhildln@gmail.com

Djoerd van Kammen, kirkegårdsarbeider
Telefon: 41 64 58 53
Svein Tore Stegemoen, kirkegårdsarbeider
Telefon: 97520011
dvkammen@kvinesdal.kirken.no

Merete Breimoen, kirketjener i Kvinesdal kirke
Telefon:91584584
post@lilledanmark.no

Espen Rogstad, kyrkjetener Fjotland
Telefon: 91313741
esprogstad@gmail.com

Asbjørn Grøtteland kirketjener Feda
Telefon: 97 73 08 03
asbjorng@vabb.no