Trosopplæring

trosopplæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når et barn blir døpt i Den norske kirke, får foreldre/foresatte, fadder og menigheten sammen et ansvar. Barnet skal få opplæring til den troen de døpes til, slik at de kan vokse sammen med den og ha glede av dåpen gjennom livet. Den norske kirke bruker begrepet trosopplæring om det undervisninsgtilbudet alle døpte får i sin lokale  menighet. Tidligere hadde skolen dette ansvaret, men nå er dette hver enkelt menighet sitt ansvar.