Politiattest

Menighetene i Kvinesdal har vedtatt at de som skal være med som ledere for barn og ungdom på leirer eller aktiviteter med minst tre samlinger, må levere politiattest. Det er den ansvarlige for tiltaket som skal skaffe til veie nødvendig informasjon. Denne skal også fylle ut et skjema som bekrefter at det er behov for attest. Bekreftelsen sendes så elektronisk til den som skal søke om attest.

 

Prosedyre for innhenting av politiattest

1. Den ansvarlige for tiltaket fyller ut skjemaet Bekreftelse på formål med politiattest.

a.Navn og personnummer til den som det søkes for
b. Hvilke oppgave vedkommende skal ha. F.eks leder på konfirmantleir eller leder for ungdomsklub
c. Arbeidsgiver er: Enten en menighet eller kirkelig fellesråd.
d. Den som er ansvarlig signerer

2. Skjemaet skannes og sendes på e-post til den det søkes for.

 

Søkere over 18 år følger deretter:

Hvordan søke elektronisk om  politiattest

  1. Gå til nettsiden: https://attest.politi.no og logg på med Min ID
  2. Fyll ut din e-postadresse og ditt telefonnummer
  3. Velg Kategori: Kirken
  4. Velg Formål: Den norske kirke
  5. Trykk Velg fil, og last opp Bekreftelse på formål med politiattest.
  6. Trykk send søknad
  7. Husk og vis fram attesten, når du har fått den fra politiet. Den skal ikke leveres inn, bare vises fram og bli registrert at den er sett.

 

Søkere under 18 år trenger foresattes underskrift, og må sende søknadsskjema pr post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Er det noe uklart, kan du kontakte kirkeverge Per Øistein Rogstad på e-post: progstad@kvinesdal.kirken.no eller tlf 38354195