Tårnagent

1505LogoutenHELG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Kvinesdal, Feda og fjotland arrangeres det Tårnagenthelg. I Kvinesdal hvert år og i Feda og Fjotland henholdsvis annet hvert år sidene kullen der er mindre. 8-åringene inviteres til kirken for å utforske kirken, klokketårnet og bibelen.

www.tarnagenthelg.no