Vigsel

En kirkelig vigsel er en flott opplevelse og bryllupsdagen er en av livets store dager! I kirken lyder skapende ord. Dere gir hverandre et stort løfte som skaper forpliktelser og trygghet hos dere begge. Når presten leser fra Bibelen og taler til brudeparet, ber for dem og velsigner dem, er også dette skapende ord: Det skapes kontakt mellom de to og Gud selv. I tillegg lyder tonespråket, og kirkerommet er pent å se til for øyet. De som skal gifte seg får gi høytiden et personlig preg. Før selve vigselen er det en vigselssamtalen med presten og organisten hjelper brudeparet med å finne musikk som gir handlingen i kirka til et minne for livet.

Last ned heftet Forberedelse til Vigselssamtalen og les heftet før dere har vigselssamtalen med presten!

Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen foretas av folkeregistermyndigheten, se http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/  for nedlasting av skjemaet «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene». Papirene må klargjøres mellom en og fire måneder for bryllupet.  De som har vært gift tidligere, må skaffe til veie erklæring om skifte og evt. skilsmissebevilling. De som ønsker å  endre slektsnavn ved vigselen, må sende inn skjema for navneendring.

Hele ordningen for vigsel kan leses på her: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=9269

Fyll ut skjemaet her med opplysninger om brudeparet:

For brudepar som ikke er bosatt innenfor kommunen, er det en avgift bruk av kapell og for tjenester utført av organist og prest. Mer om dette kan du lese her: Betalingsatser for utenbygds vigsler