Betaling for vigsler

Betaling for leie av kirke til vigsel.

For vigsler der verken bruden eller brudgommen bor i kommunen eller har vært bosatt (folkeregistrert) i kommunen ser vi oss nødt til å ta oss betalt.

Det er en grunnleie på kr 900. Dette inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener. Det kommer et tillegg for bruk av organist ansatt i menigheten på kr 600,-.  Faktura for dette sendes fra Kvinesdal kirkelige fellesråd.

Det kommer også et tillegg for prest på kr 2 600,- . Faktura for denne tjenesten sendes fra Agder og Telemark bispedømmeråd.

Tilbake til vigsel