Salmeforslag for vigsel

Forslag til egnede salmer ved vigsel (Norsk Salmebok 2013):

1/278     Herre Gud, ditt dyre navn og ære
197         Deg være ære
233         Kjærlighet er lysets kilde
240         Måne og sol
280         Store Gud vi lover deg
281         Hellig, hellig, hellig
296         Himmelen blåner for vårt øye
304         Når heile verda syng mot Gud
308         Nå la oss takke Gud
309         Lovsyng vår Herre
312         Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
314         Alt står i Guds faderhånd
320         Ærens konge, nådens Herre
322         Stor er din trofasthet
371         Om alle mine lemmer
383         Jeg vil gi deg, O Herre, min lovsang
409         I dine hender Fader blid
415         Alltid freidig når du går
431         La oss vandre i lyset
440         Kom, kom og hør et gledens ord
482         Deg å få skode
489         Blott en dag
524         Kom la oss kjærlig vandre
528         Lovsyng Herren! Han er nær
539         Dine løfter er mange
550         Dette er dagen som Herren har gjort
625         Herre, signe du og råde
631         Det er makt i de foldede hender
651         Kjærlighet fra Gud
652         Å Gud, velsigna desse to
653         Herre over alle slekter
654         Han vil vera med dykk alltid
655         Guds godhet sang i sinnet
656         Kjærleik er gleda
665         Herre, jeg hjertelig ønsker
666         Å leva det er å elska
670         Til kjærleik Gud oss skapte
678         Vi rekker våre hender frem
715         Gud, du er rik
734         Guds kjærleik er som stranda
840         I denne fagre sumarstid
841         Den blomstertid nå kommer
844         No livnar det i lundar
845         Så grønn en drakt