Til ettertanke

Lørdag 6. januar blir det en stille dag i Huset på Feda og Feda kirke. Det er Flekkefjord menighet som inviterer i samarbeid med Feda menighet.

22. desember  |  
  |  Les mer

Fredag 22. juli 18.30 er det julekonsert i Feda kirke med Ingrid Frøsland og Ingrid Spikkeland.

19. desember  |  

22. desember kl 19:00 har Kvinlogsjentene sin julekonsert.

3. desember  |  

Torsdag 30. november hadde Lene Lovise Holgersen siste arbeidsdag som diakon i Kvinesdal. Hun reiser nå til Nærbø for å bli lærer ved Tryggheim ungdomsskole.

30. november  |  

Huset på Feda

Huset på Feda

Menighetssenteret

Menighetssenteret

Kvinlog bedehus

Kvinlog bedehus

Liknes bedehus

Liknes bedehus

Knaben kapell

Knaben kapell

Level samliv

Level samliv

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Dagens bibelvers

1Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? 2Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? 3Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? 4Har dere opplevd alt dette forgjeves – hvis det da var forgjeves? 5Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? 6Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.

Gal 3,1-7