Til ettertanke

Under sausjået på lørdag blir det loppemarked på Menighetssenteret fra kl 10.00.

19. september  |  
  |  Les mer

Søndag var det familiegudstjeneste i Kvinesdal kirke og mange barn med familie kom til kirken. Spesielt invitert var barna født i 2013 som skulle få utdelt en barnebibel.

28. august  |  

Konfirmantåret 2017-2018 nærmer seg. Dette året blir det en stor endring. Leiren blir flyttet til sommeren og konfirmasjonsdagene blir dermed først i september 2018.

16. august  |  

GUDSTJENESTER SOMMEREN 2017

Feda kirke, Kvinesdal kirke, Fjotland kyrkje og Netlandsnes kapell

28. juni  |  

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Huset på Feda

Huset på Feda

Menighetssenteret

Menighetssenteret

Level samliv

Level samliv

Kvinlog bedehus

Kvinlog bedehus

Liknes bedehus

Liknes bedehus

Dagens bibelvers

1Til korlederen. Med strengespill. Etter «Den åttende». En salme av David.

2Herre, refs meg ikke i din vrede,
straff meg ikke i din harme!

3Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak.
Helbred meg, Herre, kroppen skjelver av redsel,

4min sjel er grepet av frykt.
Herre, hvor lenge?

5Herre, vend deg hit og fri meg ut,
frels meg i din miskunn!

6Hvem av de døde kaller på deg?
Ingen i dødsriket priser deg.

7Jeg er trett av å klage.
Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt,
sengen drypper av gråt.

8Mitt øye er sløvet av bitter sorg,
eldet fordi mange står imot meg.

9Bort fra meg, alle som gjør urett!
For Herren hører min gråt.

10Herren lytter til mitt rop om nåde,
Herren tar imot min bønn.

Sal 6,1-10