Til ettertanke

Konfirmantåret 2017-2018 nærmer seg. Dette året blir det en stor endring. Leiren blir flyttet til sommeren og konfirmasjonsdagene blir dermed først i september 2018.

16. august  |  
  |  Les mer

GUDSTJENESTER SOMMEREN 2017

Feda kirke, Kvinesdal kirke, Fjotland kyrkje og Netlandsnes kapell

28. juni  |  

Nå kun du gi offergaver i kirkene i Kvinesdal med VIPPS på mobiltelefonen.

16. mai  |  

Har du gifteplaner? Lytt til Sverre Eftestøl som spiller aktuell bryllupsmusikk.

15. mars  |  

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Huset på Feda

Huset på Feda

Menighetssenteret

Menighetssenteret

Level samliv

Level samliv

Kvinlog bedehus

Kvinlog bedehus

Liknes bedehus

Liknes bedehus

Dagens bibelvers

16Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. 17Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! 18For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. 19Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. 21Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

Gal 2,16-21