Våre menigheter


Kvinesdal kirkelige fellesråd har tre kirker; Kvinesdal, Feda og Fjotland.
Under ligger litt informasjon om de forskjellige kirkene.

Feda menighet

Les mer

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

Kvinesdal menighet

Les mer

Fellesrådet

Les mer