Barn og ungdom


Kvinesdal, Feda og Fjotland menigheter har et bredt og variert tilbud av aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom.

Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.