Tårnagent


Når det er Tårnagenthelg utforsker barna kirken, klokketårnet og Bibelen. Barna utfordrer seg selv, menigheten og nærmiljøet med oppdrag som starter i Bibelens fortellinger!

8-åringene får være i kirken en lørdag som tårnagenter. Der skal de løse oppdrag gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn. De går på oppdagelsesferd i kirkens ulike rom. De lærer bibelfortellinger, litt om en av kirkens høytider og deltar på gudstjeneste på søndagen hvor de deler noe av det de har opplevd som tårnagenter.

I Kvinesdal er det Tårnagenthelg hvert år, i Fjotland og på Feda annen hvert år.

 

 

Tilbake