Dag A. Kvarstein er tilsatt som sokneprest i Fjotland og Feda


Vi ønsker Dag A. Kvarstein velkommen som ny sokneprest i Fjotland og Feda.

Les mer

 

Dag A. Kvarstein er tilsatt som sokneprest i Fjotland og Feda


Vi ønsker Dag A. Kvarstein velkommen som ny sokneprest i Fjotland og Feda.

Les mer

 

Sverre Lied blir sokneprest i Lyngdal


19. september har Sverre Elgvin Lied siste gudstjeneste som sokneprest i Fjotland og Feda. Kl 11 er det avskjedsgudstjeneste i Fjotland og samme dag kl 19 blir det avskjed i Feda kirke.

Les mer

 

Sverre Lied blir sokneprest i Lyngdal


19. september har Sverre Elgvin Lied siste gudstjeneste som sokneprest i Fjotland og Feda. Kl 11 er det avskjedsgudstjeneste i Fjotland og samme dag kl 19 blir det avskjed i Feda kirke.

Les mer

 

Konfirmant 2022


Velkommen til å melde deg som konfirmant 2022 i menighetene i Kvinesdal. 

Les mer

 

Konfirmant 2022


Velkommen til å melde deg som konfirmant 2022 i menighetene i Kvinesdal. 

Les mer

 
 

Menighetsbladet Treklang

Les mer

 

Gaver

Les mer

 

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

 

Kvinesdal menighet

Les mer

 

Feda menighet

Les mer

 

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Les mer

 

Menighets- og bedehus og andre menigheter

Les mer

Flere saker