Smittevernveileder


16. april kommer det ny smittevernveilder for Den norske kirke. Nå kan vi igen samles til gudstjenester

Les mer

 

Smittevernveileder


16. april kommer det ny smittevernveilder for Den norske kirke. Nå kan vi igen samles til gudstjenester

Les mer

 

Menighetene i Kvinesdal på youtube


Vi har opprettet en egen youtubekanal for menighetene i Kvinesdal. Følg denne lenka for å  finne andakter fra Kvinesdal.

Les mer

 

Menighetene i Kvinesdal på youtube


Vi har opprettet en egen youtubekanal for menighetene i Kvinesdal. Følg denne lenka for å  finne andakter fra Kvinesdal.

Les mer

 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 
 

Menighetsbladet Treklang

Les mer

 

Kvinesdal menighet

Les mer

 

Feda menighet

Les mer

 

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

 

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Les mer

 

Menighets- og bedehus og andre menigheter

Les mer

Flere saker

Nettsidekalender