Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 

Konfirmant


Les mer

 

Konfirmant


Les mer

 

Dåp


Dåp er en stor begivenhet for dåpsbarnet og den nærmeste familie, men dåp er også en stor hendelse for hele menigheten. Når vi bærer et barn til dåpen, blir det en del av Guds kirke på jord. Dåpspåmelding

Les mer

 

Dåp


Dåp er en stor begivenhet for dåpsbarnet og den nærmeste familie, men dåp er også en stor hendelse for hele menigheten. Når vi bærer et barn til dåpen, blir det en del av Guds kirke på jord. Dåpspåmelding

Les mer

 
 

Menighetsbladet Treklang

Les mer

 

Gaver

Les mer

 

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

 

Kvinesdal menighet

Les mer

 

Feda menighet

Les mer

 

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Les mer

 

Menighets- og bedehus og andre menigheter

Les mer

Flere saker