Gratulerer til nyvalgte menighetsråd


Da er opptellingen av menighetsrådsvalgene ferdig, og sammensetning av de tre menighetsrådene i kommunen er avklart for de neste fire årene. Resultatet av bispedømmerådsvalget vil først komme i neste uke.

Les mer
 

Gratulerer til nyvalgte menighetsråd


Da er opptellingen av menighetsrådsvalgene ferdig, og sammensetning av de tre menighetsrådene i kommunen er avklart for de neste fire årene. Resultatet av bispedømmerådsvalget vil først komme i neste uke.

Les mer

Konfirmant


Hvem er jeg? Finnes Gud? Hvorfor Jesus? Hva vil det si å tro? Hvordan skal jeg leve livet? I konfirmanttiden får du mulighet til å utforske noen av livets store spørsmål, lære mer om den kristne tro, og bli bedre kjent med både deg selv og Gud! Konfirmasj...

Les mer
 

Konfirmant


Hvem er jeg? Finnes Gud? Hvorfor Jesus? Hva vil det si å tro? Hvordan skal jeg leve livet? I konfirmanttiden får du mulighet til å utforske noen av livets store spørsmål, lære mer om den kristne tro, og bli bedre kjent med både deg selv og Gud! Konfirmasj...

Les mer

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer
 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 

Menighetsbladet Treklang

Les mer

Gaver

Les mer

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

Kvinesdal menighet

Les mer

Feda menighet

Les mer

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Les mer

Menighets- og bedehus og andre menigheter

Les mer
Flere saker