Kontaktinformasjon


Kvinesdal kirkelige fellesråd

Adresse: Nesgata 12, 4480 Kvinesdal - se kart
Telefon:
38 60 20 08
Epost:
post@kvinesdal.kirken.no

Mandag - fredag kl 08:00-15:00


Trosopplærer

Cathrine Violetta Rafoss Aagedal

95745246

Send epost

Kirketjener Kvinesdal kirke

Merete Breimoen

91584584

Send epost

Kirketjener i Feda

Vigdis Tveit Dugan

90052364

Send epost

Sokneprest i Kvinesdal

Gunn Elvebakk

41571356

Send epost

Diakonal medarbeider

Frank Arne Hammerø

41047176

Send epost

Gravplassarbeider vikar

Tobias Ueland Håland

95186241

Send epost

Organist i Kvinesdal kirke

Ilze Jaunzeme

48230140

Send epost

Driftsleder for gravplassene

Djoerd van Kammen

41645853

Send epost

Sokneprest i Fjotland og Feda

Dag A. Kvarstein

97566101

Send epost

Kirkeverge

Per Øistein Rogstad

41457584

Send epost

Konsulent

Sylvi Anita Vatland

45632339

Send epost

Gravplassarbeider

Thor Henning Vatland

47073657

Send epost

Administrasjonsleder og kyrkjetenar i Fjotland kyrkje

Tom John Versland

94828476

Send epost