Kontaktinformasjon


Kvinesdal kirkelige fellesråd

Adresse: Nesgata 12, 4480 Kvinesdal - se kart
Telefon:
38 60 20 08
Epost:
post.kvinesdal@kirken.no

Mandag - fredag kl 08:00-15:00

 

Trosopplærer

Cathrine Violetta Rafoss Aagedal

95745246

Send e-post

Kirketjener Kvinesdal kirke

Merete Breimoen

91584584

Send e-post

Sokneprest i Kvinesdal

Gunn Elvebakk

41571356

Send e-post

Kirketjener i Feda

Vigdis Tveit Fiane

90052364

Send e-post

Gravplassarbeider

Daniel Gundersen

97796722

Send e-post

Diakonal medarbeider

Frank Arne Hammerø

41047176

Send e-post

Gravplassarbeider (vikar)

Tobias Ueland Håland

95186241

Send e-post

Sokneprest i Fjotland og Feda

Dag A. Kvarstein

97566101

Send e-post

Organist

Inna Nazarenko

48656482

Send e-post

Kirkeverge

Per Øistein Rogstad

41457584

Send e-post

Kirketjener i Fjotland kyrkje

Viktor Shcherbakov

46576735

Send e-post

Konsulent

Sylvi Anita Vatland

45632339

Send e-post

Gravplassarbeider

Thor Henning Vatland

47073657

Send e-post

Administrasjonsleder

Tom John Versland

94828476

Send e-post