Bispedømmerådsvalget 2023

11. september er det også valg til bispedømmeråd og kirkemøte.

Les mer