Misjon - landsbyutvikling i Etiopia


Feda menighet støtter Det norske misjonsselskap sitt arbeid med landsbyutvikling i Etiopia.NMS-Etiopia har hovedfokus på kvinner, ungdom og minoriteter. Det rapporteres om bygging av menigheter som bekjemper skadelige og undertrykkende tradisjoner, som hjelper fattige ut av elendigheten, som stimulerer til selvbevissthet ved å løfte lokal kultur fra forakt til prestisje ved bruk i det religiøse livet.

Du kan lese mer om arbeidet i Etiopia på nettsidene til Det norske misjonsselskap.

Tilbake