ET LØFT FOR MISJONSPROSJEKTET


"Sammen som kirke i hele verden" 

Menighetens misjonsprosjekt i sentrum 

 

 

 

"Sammen som kirke i hele verden" 

KVINESDAL MENIGHET vil også i år være med på aksjonen for å samle inn en ekstra gave til vårt misjonsprosjekt SAT7.

Takk til alle som var med i 2020.

Aksjonen varer fram til St.Hans.

DU KAN GI DIN GAVE PÅ VIPPS 104920 - KVINESDAL MENIGHET

BANKOVERFØRING TIL KVINESDAL MENIGHET 3080.30.36728

HUSK Å MERKE MED "SAMMEN"

 

Du kan lese mer om SAT7 på lenken nedenfor.

Et vindu inn i SAT-7 sin verden

https://www.youtube.com/watch?v=1tzdo-P1q8k

 

Tilbake