Dag A. Kvarstein er tilsatt som sokneprest i Fjotland og Feda


Vi ønsker Dag A. Kvarstein velkommen som ny sokneprest i Fjotland og Feda.

 

Dag A. Kvarstein er tilsatt som ny sokneprest i Fjotland og Feda. Agder og Telemark bispedømmeråd tilsatte ham i møte 6. september. Han etterfølger Sverre E. Lied som blir ny sokneprest i Lyngdal fra 1. oktober.

Dag Kvarstein har siden 2011 arbeidet som rådgiver ved Agder og Telemark bispedømmeråd. Han har  også mange års erfaring som journalist. Vi kommer tilbake med en presentasjon av den nye presten i menighetsbladet Treklang.

Tilbake