Vi støtter SAT-7


Kvinesdal menigheter støtter SAT-7

Kvinesdal menighet støtter SAT-7 som sender kristne TV-program til Midt-Østen. Les mer om SAT-7 på nettsidene til Det norske misjonsselskap: https://nms.no/?s=Sat+7

Kvinesdal menighet har skrevet samarbeidsatale med NMS fram til 2020.

 

Tilbake