Feda kirke


Om Feda kirke og kirkegård

Vi kan ikke med sikkerhet si når den første kirka på Feda ble bygget. Den eldste kjente skriftlige kilden er fra 1302. Kirken som nå er på Feda ble innviet i 1802, men ikke ferdigstilt før i 1820. Da ble det bygget tårn, og et nytt lag med takbord ble lagt over de gamle. Veggene fikk utvending bordkledning som ble malt. Kirka ble oppført av byggmester Axel Lohne.

I 1850 kom den prekestolen som nå er i kirken og døpefonten fikk også ny sokkel. Altertavlen kom antakelig noen år før. Lysestakene på alteret er av messing fra 1699. Døpefatet i messing er meget gammelt. Antakelig fra 1663. Sokkelen er i dreid tre fra omkring 1850.

I 1902 ble de opprinnelige benkene byttet ut med løse benker uten dør. Ved restaureringen i 1992 ble disse erstattet med dagens faste, nye benker. Da ble hele kirka pusset opp innvending og fargene tilbakeført til det originale.

Orgelet i Feda kirke er fra 1979, laget av orgelbygger H.J. Jørgensen fra Oslo. Orgelet har 12 stemmer, samt tre pedaltransmisjoner fordelt på to manualer og pedal. Det første orgelet ble montert i 1930. Det var utslitt før det nye var ferdig.

Lysekronen er nevnt i historieskrifter i 1794, men er trolig noe eldre. Lysekronen, som er laget av messing, er satt sammen av 42 løse deler og har plass til 12 levende lys.

Kirken har to klokker. Den lille ble smeltet om og laget til i 1760. Den store klokka er fra 1723.

Skipet i kirken er en modell av en hollandsk koff. Dette er en typisk båttype som ble brukt på 1700-tallet i den livlige handelen mellom Norge og Holland. Skipet symboliserer det å være på stadig reis i ”livets seilas”, og ”å holde rett kurs”. Kirkeskipet er også et symbol på menigheten, hvor de enkelte menighetslemmer er mannskap.

Kilde: Til Guds ære og egen nytte, Feda kirke 200 år. Ove Larsen. Petter B. Svindland. Elisabeth A. Overå. Utgitt av Feda menighetsråd.

Tilbake