Gravferd/gravplass


Kirken har spilt en viktig rolle ved livets slutt for veldig mange. Her i Kvinesdal velger de fleste kirken ved begravelser.  I kirken har vi en liturgi og kan tilby en seremoni som er velprøvd og vil være en trygg vei å gå på, i et landskap som kan være krevende.

I Kvinesdal har vi begravelse i fra tre kirker og i fra et kapell.

Her kan du finne informasjon om grav og gravminner ved kirkegårdene i Kvinesdal kommune. Dersom du følger denne lenken, kan du lese mer om hvordan du skal gå fram når du skal skaffe et gravminne og stelle ei grav. Der finn du også de lokale kirkegårdsvedtektene. Vi har kirkegårder ved alle de fire kirkebyggene våre, Netlandsnes kapell, Fjotland kyrkje, Feda kirke og Kvinesdal kirke.

Det er en ny gravferdsliturgi som åpner opp for større deltagelse blant de pårørende i selve seremonien. På nettsiden til den norske kirke, finner du mer om gravferd i kirka.

I Kvinesdal har vi fire gravplasser: Feda, Kvinesdal, Fjotland og Netlandsnes. I menyen til venstre er det mulig å hente fram informasjon om kirkegårdene, og kart som viser hvordan feltene på gravplassene er plassert i forhold til hvernadre. Dersom du vil finne ut hvor en bestemt person er gravlagt, er det mulig å søke i gravregisteret vårt.

Priser på gravplassen (2024):

Feste av grav for 10 år kr 1590
Feste av grav til ektefelle ved ny grav 25 år kr 3000
Oppretting av gravminne kr 650
Oppretting av et stort gravminne kr 1100 (ved bruk av gravemaskin)
Minneplate til minnelunden kr 6000
Åpning og lukking av kistegrav for utenbygds kr 4000
Åpning og lukking av urnegrav for utenbygds kr 1000

Montering  av nye gravminner kr 1800

Dersom det ønskes hjelp til stell av gravsted, så kan vi tilby det. ASVO utfører dette for oss, men vi organiserer det:

Vårstell (påskeblomster) kr 315
Sommerblomster og høstlyng kr 1240
Krans til jul kr 315
Administrasjonsgebyr kr 250 (pr avtale)

Det er mulig å betale inn en større sum for en periode eller betale år for år.

Aktuelle lenker:

1. Gravregister Kvinesdal
2. Skannede kirkebøker i digitalarkivet for Kvinesdal
3. Vedtekter for gravplassene
4.1. Gravkart Feda
4.2. Gravkart Kvinesdal
4.3. Gravkart Fjotland
4.4. Gravkart Netlandsnes

 

Tilbake