Feda Menighetsråd


Feda Menighetsråd har følgende medlemmer 2019-2023:

Åse Tønnessen Sæbø, leder
Bjørg Narvestad Fredriksen
Trygve Berg
Constanse Skranefjell
Vigdis Tveit Dugan
Bjørg Tesaker
Dag Kvarstein, sokneprest

 

Varamedlemmer:

1. Liv Poth Egeland
2. Vidar Frestad


Årsmeldinger i pdf format:

Årsmelding 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014

 

Tilbake