Gratulerer til nyvalgte menighetsråd


Da er opptellingen av menighetsrådsvalgene ferdig, og sammensetning av de tre menighetsrådene i kommunen er avklart for de neste fire årene. Resultatet av bispedømmerådsvalget vil først komme i neste uke.

Kvinesdal Menighetsråd får følgende sammensetning:
Åse Paulsen Skiftun, Mari Ann Nilsen, Ann-Kristin Røyseland, Inger Egenes Olsen, Bjørn Andre Aagedal, Sverre Eftestøl, Ivar Egenes og Aslak Kvinen Stene. Anne Svindland blir 1. vara.

Feda Menighetsråd:
Travis Lee Cornwell, Ove Larsen, Bjørg Solfrid Tesaker, Sonja Karin Hellestøl, Olav Granlund og Constanse Skranefjell. Marit Granlund blir 1. vara.

Fjotland Sokneråd:
Espen Rogstad, Ingun Irlen Stakkeland, Sissel Harbakk og Tom Ove Mygland. Birger Bergeslien blir 1. vara.

Vi gratulerer de nyvalgte rådene og ønsker lykke til med oppgaven.

Tilbake