Smittevernveileder


22. juni kommer oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke. Den følger oppmykningen som regjeringer la fram før helgen.

 

Oppdatert informasjon om smittevern og veileder for den norske kirke, finner du her: https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/info%20til%20medarbeidere/gjen%C3%A5pningsplan%20trinn%203/

Hovedregler:
- Syke personer (tegn på luftveisinfeksjon) skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene. Håndvask og håndsprit. Rengjøring av ting som berøres.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
- Tilstrekkelig bemanning

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke finner du her: https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

Tilbake