Smittevernveileder


16. april kommer det ny smittevernveilder for Den norske kirke. Nå kan vi igen samles til gudstjenester

 

Nå er det igjen mulighet til å ha gudstjenester i tillegg til  begravelser, dåp og vigsler i kirkene. Det er også mulig å ha åpen kirke. Kvinesdal kirke er åpen torsdager fra kl 11-12.

Hovedregler:
- Syke personer (tegn på luftveisinfeksjon) skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene. Håndvask og håndsprit. Rengjøring av ting som berøres.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
- Tilstrekkelig bemanning

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke finner du her: https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

Tilbake