Smittevernveileder


19. Januar ble ny smittevernveileder for kirkene oppdatert. Den viderefører en streng linje, men åpner opp for barna- og ungdomsaktivitet, samt arrangement på inntil 10 deltakere.

 

De nye smittevernreglene setter begrensninger på kirkelig aktivitet. 

Fram til det blir det ikke gudstjenester åpne for publikum i kirkene. Vi satser på å sende gudstjenester på menighetenes facebooksider de to kommende søndagene.
Regler som gjelder nå:

- Mulighet for arrangement for inntil 10 personer + aktører

- Åpning for arrangement for barn og ungdom under 20 år.

- Begravelser med inntil 50 personer.
- Maks 10 personer på private arrangement på offentlig sted - f eks minnesamvær.
.- Gudstjenester blir digitale de to neste ukene.

Hovedregler:
- Syke personer (tegn på luftveisinfeksjon) skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene. Håndvask og håndsprit. Rengjøring av ting som berøres.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
- Tilstrekkelig bemanning

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke finner du her: https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

Tilbake