Smittevernveileder


Fra 15. juni har myndighetene åpnet for at inntil 200 kan samles til gudstjenester og kirkelige handlinger. Dette begrenses ved at de som ikke hører til i samme husstand må holde en meters avstand.

 

Hovedregler:
- Syke personer (tegn på luftveisinfeksjon) skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene. Håndvask og håndsprit. Rengjøring av ting som berøres.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
- Tilstrekkelig bemanning

Fra 15. juni er det også åpning for å ha servering, men med strenge smitteverntiltak.

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke finner du her: https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

Tilbake