Smittevernveileder

19. Januar ble ny smittevernveileder for kirkene oppdatert. Den viderefører en streng linje, men åpner opp for barna- og ungdomsaktivitet, ...

Les mer

 

Lokal smittevernplan

Fra 23. juni ble det åpnet for inntil 200 ved gudstjenester. Les mer om vårt arbeid med smittevern.

Les mer